Theo Sổ tay hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới do Bộ Y tế ban hành, để đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 tại trụ sở làm việc, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần thực hiện các yêu cầu sau:

1. Không tới công sở khi đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

2. Đeo khẩu trang khi đi đến trụ sở làm việc và khi ra về.

3. Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay.

4. Hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách tiếp xúc phù hợp ngoài trụ sở làm việc.

5. Không khạc, nhổ; vứt rác, khẩu trang bừa bãi; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

6. Kiểm tra thân nhiệt hằng ngày, thông báo kịp thời với cơ sở y tế nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

7. Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

8. Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại trụ sở làm việc.