(PLO)- Theo quy định, ngoài yêu cầu về độ tuổi thì người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên mới đủ điều kiện để xét hưởng chế độ hưu trí.

Bà Thái Thục Hiền (thaithuchien@...) có thời gian làm việc tại công ty TNHH. Đến hết năm 2015, bà đóng BHXH được 12 năm. Nay, bà xin nghỉ việc, chuyển sang đóng BHXH tự nguyện. Đến năm 2017 là bà đủ 55 tuổi. Bà Hiền hỏi, vậy bà có được hưởng lương hưu không? Nếu được thì cách tính như thế nào?

BHXH Việt Nam trả lời bà Thái Thục Hiền như sau:

Theo Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì người lao động được hưởng chế độ hưu trí nếu tổng thời gian đóng BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên và nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Theo nội dung đề nghị thì tại thời điểm tháng 12/2015 bà đóng BHXH bắt buộc được 12 năm, sau đó bà nghỉ việc và đóng tiếp BHXH tự nguyện đến hết năm 2017 thì đủ 55 tuổi. Như vậy, trường hợp bà nêu chưa thể hiện bà đóng BHXH đủ 20 năm nên chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí. 

Theo Chinhphu.vn