Ghế đá biến thành... nắp hố ga - ảnh 1

Để đảm bảo an toàn cho người qua lại, người dân nơi đây đã đậy lại bằng một chiếc ghế đá gãy chân, nhìn rất mất mỹ quan.