Giảm thời gian nộp bảo hiểm xã hội xuống 49 giờ
(PL)- Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15-5 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. 

Trong nghị quyết này, liên quan lĩnh vực BHXH, BHYT Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh, hội đồng giám định y khoa kết nối cơ sở dữ liệu làm căn cứ thực hiện chế độ BHXH; phối hợp, kết hợp với cơ quan BHXH thực hiện giao dịch điện tử phục vụ quản lý nhà nước về BHYT, BHXH. Ban hành đầy đủ, cụ thể các quy trình chuyên môn, hướng dẫn điều trị và điều kiện thanh toán BHYT để áp dụng giám định điện tử.

Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với BHXH Việt Nam, Bộ KH&ĐT nghiên cứu kết hợp thủ tục đăng ký lao động và đăng ký BHXH nhằm cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh. Triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong khai trình lao động đối với các doanh nghiệp, đơn vị; tạo lập và liên thông cơ sở dữ liệu về quản lý lao động với cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam. BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, BHYT và BHTN; phấn đấu giảm thời gian nộp BHXH xuống còn 49 giờ. Đổi mới quản lý, giảm biên chế, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của BHXH Việt Nam; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHXH Việt Nam.

PV