Để thu hút 280 bác sĩ trình độ đại học và sau đại học về làm việc giai đoạn 2014-2020, tỉnh Phú Yên ban hành chính sách đãi ngộ, hỗ trợ lên đến 500 triệu đồng.

Bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại Phú Yên sẽ được tỉnh hỗ trợ một lần là 250 triệu đồng; loại khá 200 triệu đồng; loại trung bình là 150 triệu đồng.

Đối với bác sĩ có trình độ sau đại học, sẽ được hỗ trợ từ 280 đến 500 triệu đồng. Trong đó, mức hỗ trợ đối với học hàm giáo sư là 500 triệu đồng; phó giáo sư 400 triệu đồng; tiến sĩ y khoa 350 triệu đồng; bác sĩ chuyên khoa II 300 triệu đồng; thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I là 280 triệu đồng.

Bác sĩ về Phú Yên làm việc sẽ được bố trí làm việc phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế tỉnh. Đối với bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc được ưu tiên bố trí làm việc tại các đơn vị y tế tuyến tỉnh.

Ngoài ra, sau 2 năm công tác nếu bác sĩ có nguyện vọng và đủ điều kiện đi đào tạo ở trình độ cao hơn thì được xem xét cử đi học và được hưởng các chế độ hỗ trợ đi học theo quy định hiện hành. Trường hợp do nhu cầu của đơn vị, có thể cử đi học sớm hơn.

Hiện, Phú Yên chỉ có hơn 440 bác sĩ, đạt tỷ lệ 5 bác sĩ/10.000 dân, thấp hơn so với mặt bằng chung cả nước. Tỉnh này đang phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 9 bác sĩ/10.000 dân.

Theo Lê Huỳnh (Vnexpress)