Để tạm khắc phục, người dân đã dùng nhiều vật dụng che bớt miệng hố. Song cách này lại dễ làm mọi người bị sập bẫy, nhất là trẻ em, người già.

MINH TÂM