Ông Đỗ Đăng Tăng, Phó phòng Tuyên truyền hỗ trợ, Cục Thuế TP.HCM, giải đáp về việc nộp thuế khi kinh doanh.

1. Tôi buôn bán tạp hóa tại gia đình. Nay tôi có phải đóng tiếp thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân hay không?

Thành Tần, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Trả lời: Bạn có nghĩa vụ nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Riêng đối với thuế thu nhập cá nhân, nếu bạn không có thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân thì bạn không phải nộp loại thuế này. Ngoài ra, cá nhân kinh doanh phải đăng ký để được cấp mã số thuế.

2. Tôi và vài người bạn đang chuẩn bị thành lập công ty TNHH kinh doanh về khách sạn. Để góp vốn thành viên, tôi có vay ngân hàng năm tỷ đồng. Ngoài các loại thuế doanh nghiệp phải thực hiện, tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền góp vốn đầu tư hay không? Tôi có phải đăng ký lại mã số thuế khác không khi tôi đã có mã số thuế cá nhân ở TP.HCM nhưng lại đầu tư ở Đà Nẵng?

yamaha2007vn@yahoo.com

Trả lời: Khoản tiền góp vốn thành lập công ty TNHH không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Nếu bạn có lợi tức nhận được từ tham gia góp vốn, bạn phải nộp thuế thu nhập cá nhân với thuế suất toàn phần là 5%, không được trừ chi phí tiền lãi ngân hàng. Khi đã có mã số thuế thì bạn không cần phải đăng ký mã số thuế nữa.

Bạn đọc có thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân có thể gửi thư về 470 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM; fax: 08.38345102; e-mail: bandoc@phapluattp.vn

ÁI PHƯƠNG ghi