Lập phòng khám vệ tinh của bệnh viện tại các trạm y tế
(PL)- Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 1718/QĐ-BYT phê duyệt đề án “Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019-2025”.

Đề án tập trung vào các mục tiêu cụ thể: Thí điểm thành lập phòng khám vệ tinh của một số bệnh viện (BV) quận/huyện, BV tỉnh, BV trung ương đặt tại trạm y tế xã, phường, khu dân cư đông; xây dựng mạng lưới trạm y tế xã, phường tiếp nhận kỹ thuật chuyển giao từ BV tuyến trên về khám chữa bệnh, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật để nâng cao chất lượng…

Bộ giao cho các cơ sở y tế phải bố trí nhân lực tại các trạm y tế xã, phường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh...

Quyết định 1718/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày 23-5-2019.

PV