Lề cầu đã được sửa chữa - ảnh 1
Theo người dân địa phương, lề cầu bị nứt đã lâu.Sau khi báo đăng, cơ quan chức năng đã sửa chữa lề cầu nói trên (ảnh 2).