Lệ phí đăng ký doanh nghiệp được giảm 50% theo quy định của Thông tư 47/2019 vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giảm còn 50.000 đồng/lần so với quy định hiện hành là 100.000 đồng/lần.

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp cũng giảm từ 300.000 đồng/lần xuống 100.000 đồng/lần.

Mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, các mức thu phí cung cấp thông cấp thông tin doanh nghiệp khác được giữ nguyên.

Thông tư cũng quy định doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu…

Thông tư 47/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 20-9-2019.

TRÚC PHƯƠNG