Bình luận về ý kiến của vị chánh Văn phòng UBND huyện Vĩnh Lợi rằng: “Chúng tôi đã báo cáo thực trạng công trình và tình hình dư luận cho tỉnh để xin ý kiến xử lý. Nhưng do đây là vấn đề nhạy cảm, lại chưa xin ý kiến của chủ tịch huyện nên tôi chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí”, bạn đọc Lê Công Khanh, Tran Long và Duy Sơn viết: “Thông tin loại nào thì gọi là nhạy cảm, chính từ chỗ nhạy cảm này mà sinh ra nhiều chuyện… Đã lên báo rồi thì còn gì nhạy cảm với bí mật… Thông tin bí mật, mật thất lộ thiên, nghe mà rầu! ”.

Bạn đọc Nam Nguyên hỏi thẳng: “Tại sao một công trình đồ sộ như vậy giữa cánh đồng, không có phép mà chính quyền lại không biết? Rồi khi PV tiếp cận và hỏi thông tin thì chính quyền lại nói là vấn đề nhạy cảm”.

Độc giả Nguyen Anh đặt vấn đề: Thật khó hiểu, nếu ông chủ này không sai thì cứ để xây dựng, nếu sai thì có pháp luật xử lý. Nhạy cảm là nhạy cái gì?”.