Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và gọi điện. Thời gian lấy ý kiến trong hai tháng, kể từ ngày 6-8.

Mỗi người có quyền chặn mọi cuộc gọi quảng cáo, tin nhắn rác

Dự thảo nêu rõ mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình.

Mọi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện quảng cáo tới danh sách số điện thoại không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo.

Ngoài ra, các biện pháp phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác SMS bao gồm: Xây dựng, triển khai các hệ thống phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác; theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nguồn phát tán, mẫu tin nhắn rác; tiếp nhận, xử lý phản ánh về tin nhắn rác…

Sẽ chặn được những cuộc gọi tiếp thị qua điện thoại? - ảnh 1
 Nhãn quảng cáo phải có dạng [QC] hoặc [ADV], kèm theo đó tin nhắn quảng cáo phải hướng dẫn khách hàng phương thức từ chối nếu không muốn nhận tin nhắn quảng cáo nữa. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Nếu là tin nhắn quảng cáo phải gắn nhãn

Điều 19 dự thảo nghị định nêu rõ đối với hình thức quảng cáo bằng tin nhắn SMS thì phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Tin nhắn quảng cáo phải được gắn nhãn. Nhãn được đặt ở vị trí đầu tiên trong phần nội dung tin nhắn; nhãn có dạng [QC] hoặc [ADV] đối với tin nhắn được gửi từ người quảng cáo hoặc [Mã số quản lý] đối với tin nhắn được gửi từ nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo.

- Trường hợp sử dụng dịch vụ quảng cáo phải có thêm thông tin về nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo. Mỗi nhà cung cấp quảng cáo đều được cấp mã số quản lý do Bộ TT&TT cấp.

- Tin nhắn quảng cáo phải có chức năng từ chối. Thông tin cho phép người nhận từ chối nhận tin nhắn quảng cáo đặt ở cuối tin nhắn quảng cáo và được thể hiện rõ ràng bằng tiếng Việt. Kèm theo đó là phải có hướng dẫn từ chối tin nhắn quảng cáo.

Đầu số “456” tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác

Theo dự thảo, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và vận hành hệ thống phản ánh tin nhắn rác và tiếp nhận tin nhắn quảng cáo. Nếu phản ánh tin nhắn rác thì khách hàng chuyển tiếp các tin nhắn rác đến đầu số 456 của trung tâm trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền Thông để nơi đây phân loại và yêu cầu nhà mạng xử lý từng trường hợp cụ thể. 

Đồng thời, khi thực hiện các chương trình quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn phải gửi đồng thời bản sao tin nhắn quảng cáo tới hệ thống phản ánh tin nhắn rác và tiếp nhận tin nhắn quảng cáo quy định.