Tôi là chủ một tiệm hớt tóc ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Từ cuối tháng 5-2021, tiệm tôi đóng cửa cho đến nay do dịch COVID-19.

Xin hỏi những hộ kinh doanh như tôi do ảnh hưởng dịch phải ngưng hoạt động thì được hỗ trợ gì không, nếu được thì thủ tục thế nào?

Bạn đọc Trần Thanh (Quận Gò Vấp, TP.HCM)

Lãnh đạo UBND một phường ở quận Gò Vấp cho biết theo Quyết định 23/2021 của Thủ tướng, quy định hộ kinh doanh nhận hỗ trợ thì phải đáp ứng hai điều kiện sau:

Thứ nhất, hộ kinh doanh cần phải có đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

Thứ hai, hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1-5 đến 31-12-2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19. Mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/hộ kinh doanh, theo phương thức chi trả một lần.

Về thủ tục để nhận hỗ trợ, hộ kinh doanh gửi đơn đề nghị theo mẫu (mẫu số 11) đến UBND cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Hạn tiếp nhận chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022.

Trong trường hợp này, nếu tiệm của ông Thanh đáp ứng các điều kiện trên thì liên hệ với UBND phường để làm thủ tục nhận hỗ trợ.