Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4689 về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 thay thế cho Quyết định 3416.

Đáng chú ý trong hướng dẫn mới này, Bộ Y tế đã có những thay đổi trong tiêu chuẩn xuất viện cho bệnh nhân đang điều trị COVID-19.

Theo đó, tại tiểu mục 7.1 Mục 7 Quyết định 4689 quy định bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Trường hợp 1: Đối với bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng trong suốt thời gian điều trị: Đã cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tối thiểu 10 ngày. Có kết quả xét nghiệm real-time RT-PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp (Ct > 30) vào ngày thứ chín.

Trường hợp 2: Có triệu chứng lâm sàng: Đã cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tối thiểu 14 ngày. Các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên.

Có kết quả xét nghiệm real-time RT-PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp (Ct > 30) vào trước ngày ra viện.

Trường hợp 3: Bệnh nhân cách ly điều trị trên 10 ngày và có kết quả xét nghiệm real-time RT-PCR nhiều lần có nồng độ virus CT < 30: Đã cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 đủ 21 ngày tính từ ngày có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên.

Theo quy định mới, bệnh nhân sẽ được xuất viện vào các ngày thứ 10, 14 và 21 nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên. Đồng thời, cũng bãi bỏ quy định phải tối thiểu lấy hai mẫu bệnh phẩm liên tiếp (cách nhau tối thiểu 24 giờ), có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi xuất viện