Nay khi tôi nộp đơn xin ly hôn, chồng tôi nhất quyết đòi chia đôi giá trị căn nhà vì chồng tôi cho rằng đây là tài sản chung của hai vợ chồng. Vậy xin hỏi của hồi môn của tôi có chia khi ly hôn hay không? Tôi phải làm sao để chứng minh với tòa án đây là tài sản riêng của tôi?

Bạn đọc Nguyễn Thanh Ngọc (ngocthanh…@yahoo.com)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng của vợ, chồng.

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung.

Từ các quy định vừa nêu, căn nhà là tài sản hồi môn của bạn khi kết hôn được xem là tài sản riêng của bạn và không bị phân chia khi ly hôn.

Để chứng minh đây là tài sản riêng, bạn có thể cung cấp đến tòa án đang thụ lý đơn ly hôn của bạn các giấy tờ hoàn tất việc tặng cho tài sản riêng.