Tôi đang sinh sống tại TP.HCM, được cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) năm 2015. Tính đến ngày 5-8-2019, tôi đủ 40 tuổi, xin hỏi tôi có phải xin cấp đổi thẻ CCCD hay không? Nếu có thì thủ tục cấp lại ra sao? Mức phí như thế nào?

Trần Văn Đền (dentran...@gmail.com)
Luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 21 Luật CCCD 2014, thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.
Với quy định này, khi bạn đủ 40 tuổi thì bạn phải làm thủ tục cấp đổi thẻ CCCD.
Điều 13 Thông tư 07/2016 quy định các giấy tờ cần thiết khi thực hiện thủ tục cấp đổi CCCD gồm:
- Tờ khai CCCD.
- Sổ hộ khẩu.
- Thẻ CCCD đã sử dụng.
Khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi thẻ CCCD, cán bộ cơ quan quản lý căn cước sẽ tiến hành thu thập, cập nhật thông tin, tài liệu kiểm tra, đối chiếu thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần cấp thẻ CCCD và tiến hành chụp ảnh, thu thập vân tay của người đến làm thủ tục. 
Cơ quan quản lý sẽ thu lại thẻ CCCD đã sử dụng và cấp giấy hẹn cho người đến làm thủ tục.
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý CCCD phải cấp đổi thẻ CCCD trong thời hạn không quá bảy ngày làm việc đối với công dân tại thành phố, thị xã.
Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 256/2016 của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí trong trường hợp cấp đổi thẻ CCCD là 30.000 đồng.