Trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm 30%, sơ cấp nghề và công nhân kỹ thuật lành nghề 35%, trung cấp 20%, lao động có trình độ CĐ, ĐH trở lên 15%. Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao là kinh doanh, marketing, dịch vụ phục vụ, dệt may - giày da, y dược - chăm sóc sức khỏe, vận tải - kho bãi - xuất nhập khẩu...

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc trung tâm, nhận định: “Người giỏi nghề, am hiểu nhiều kỹ năng và ngoại ngữ sẽ có nhiều cơ hội trong việc tìm kiếm chỗ làm thích hợp, ổn định”.

P.ĐIỀN - Q.DŨNG