Từ 2020, không đăng ký thuê bao trả trước ở bưu điện xã
(PLO)- Từ ngày 1-1-2020, điểm bưu điện - văn hóa xã không còn là điểm được ưu tiên lựa chọn để đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước.

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 17/2013 về hoạt động của điểm bưu điện - văn hóa xã.

Theo đó, điều khoản 7 Điều 1 Thông tư 11/2019 sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 14 Thông tư 17/2013 quy định điểm bưu điện-văn hóa xã không còn là điểm được ưu tiên lựa chọn để đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước.

Các điển bưu điện-văn hóa xã chỉ còn được ưu tiên lựa chọn làm điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng thuộc chương trình viễn thông công ích và cung cấp các dịch vụ sau:

- Dịch vụ thư cơ bản, có địa chỉ nhận, khối lượng đơn chiếc đến 02 kg và dịch vụ phát hành báo chí công ích;

- Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Tổ chức phục vụ đọc sách báo: Phục vụ đọc miễn phí sách, báo in, các loại ấn phẩm và đọc sách, báo trên mạng Internet…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-1-2020.

TRÚC PHƯƠNG