Báo cáo Quốc hội dự án metro số 2 Hà Nội

Theo đó, xét đề nghị của Bộ KH&ĐT về việc báo cáo điều chỉnh dự án trên, Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND TP Hà Nội thực hiện việc điều chỉnh nguồn vốn của dự án này. UBND TP Hà Nội hoàn thiện nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để gửi Bộ KH&ĐT và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu đã cung cấp.

Tuyến metro số 2 TP Hà Nội. Ảnh: VL

Thủ tướng cũng giao Bộ KH&ĐT chủ trì xây dựng báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP Hà Nội tuyến 2 được phê duyệt đầu tư năm 2008. Đến nay năm gói thầu chính của dự án sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản đã thực hiện xong bước sơ tuyển nhà thầu. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, TP Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng xem xét, báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh dự án tại kỳ họp tháng 5-2018.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm