Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến tinh giản hơn 2.000 biên chế

BHXH Việt Nam vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến hoàn thiện đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Giảm nhiều đầu mối,  chức danh…

Theo BHXH Việt Nam, việc sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ thực hiện theo lộ trình. Cụ thể, giai đoạn đến năm 2021, thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến tinh giản hơn 2.000 biên chế ảnh 1
Chính phủ ghi nhận những nỗ lực của BHXH trong việc phục vụ người dân. 

Cụ thể, giảm 65 đầu mối cấp phòng/63 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, giảm 12 BHXH cấp huyện không đạt hai tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, giảm 135 chức danh cấp trưởng và tương đương. Giảm 180 chức danh cấp phó trưởng phòng và tương đương tại các đơn vị cấp phòng, cấp huyện. Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015 của BHXH Việt Nam (tương đương 2.050 biên chế).

Ngoài ra, BHXH sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ, phân cấp quản lý theo hướng đổi mới, giảm bớt khâu trung gian. Đồng thời, cải tiến quy trình, ưu tiên bố trí nhân lực để làm chuyên môn tại BHXH các cấp, nhất là BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục sắp xếp các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương và BHXH cấp tỉnh. Trong đó, tại BHXH Việt Nam ở Trung ương, sắp xếp giảm ít nhất hai đơn vị, chuyển đổi một đơn vị sự nghiệp thành “Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng”.

Tại BHXH cấp tỉnh, giảm 63 đầu mối cấp phòng/63 BHXH cấp tỉnh. Giảm 63 chức danh cấp trưởng phòng và tương đương. Giảm 103 chức danh cấp phó trưởng phòng và tương đương tại các đơn vị cấp phòng thực hiện tinh gọn bộ máy.

“Như vậy, việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế của BHXH Việt Nam sẽ thông qua hai giai đoạn. Cụ thể, giảm ít nhất hai đơn vị cấp Ban trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương. Giảm 128 Phòng trực thuộc BHXH cấp tỉnh. Giảm 70 BHXH thành phố, thị xã, huyện trực thuộc BHXH cấp tỉnh. Giảm 480 chức danh lãnh đạo cấp trưởng, phó trưởng phòng và tương đương tại các đơn vị hợp nhất, giải thể. Tinh giản 2.050 biên chế trong toàn ngành…”, BHXH khẳng định.

Tinh gọn nhưng phải đảm bảo tính đặc thù

BHXH Việt Nam khẳng định việc đổi mới tổ chức bộ máy của ngành BHXH một mặt phải bảo đảm tính tổng thể trong tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhưng mặt khác cũng phải bảo đảm tính đặc thù của ngành BHXH là ngành “gần dân”.

Trên cơ sở đó, việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành BHXH phải nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng để bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và bảo đảm tính hiệu quả.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến tinh giản hơn 2.000 biên chế ảnh 2
BHXH là một ngành "gần dân" vì vậy việc tinh giản biên chế phải hiệu quả.

“Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy phải gắn với việc phục vụ người dân, người lao động với thời gian, chi phí thấp nhất nhưng hiệu quả cao nhất. Đồng thời, gắn với việc cải cách thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4…”, BHXH Việt Nam khẳng định.

Bộ Tài chính đề xuất trình Thủ tướng cho phép BHXH Việt Nam tạm thời giữ nguyên cơ cấu tổ chức của BHXH cấp huyện như hiện nay cho đến khi đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

"Thanh tra Chính phủ nhất trí nội dung đề xuất tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam, đồng thời nhất trí với kiến nghị bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành đầy đủ cho ngành BHXH. Trong đó, thanh tra thực hiện giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN để hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT như hiện nay...", BHXH thông tin.

                 Nhân viên BHXH làm việc cả ngày nghỉ

Hiện nay toàn hệ thống BHXH Việt Nam có 20.018 nhân viên. Theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, để phục vụ hàng triệu người dân, nhân viên BHXH thường làm việc với cường độ rất cao: “Tất cả địa phương đều nói không có ngành nào làm việc nhiều như BHXH. Các nơi làm cả thứ Bảy, Chủ nhật. Nhiều người không chịu được áp lực phải xin nghỉ”, lãnh đạo BHXH Việt Nam khẳng định.