Bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội?

Tôi và một ngươi bạn là nhân viên làm theo hợp đồng dài hạn với công ty tư nhân tại Hà Nội. Tuy nhiên, công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho chúng tôi mà ghi trong hợp đồng là theo thoả thuận. Nay chúng tôi có thể yêu cầu chủ doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội được không, theo quy định nào?

Pham Cuong (cuong_galang2013@gmail.com);Tuyet Le Nguyen (hoahonggai_17594@yahoo.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo điểm đ, khoản 2, Điều 6 Bộ Luật lao động thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện các quy định khác của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Còn khoản 2, Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (có hiệu lực pháp luật đến ngày 1-1-2016) và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đều quy định người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 cũng quy định bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia chứ không thể thoả thuận được với người lao động.

Như vậy, bạn có quyền yêu cầu người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội cho mình theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm