Bắt đầu kiểm toán việc sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ

Theo đó, đại diện Kiểm toán nhà nước đã công bố Quyết định số 892 của Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán công tác quản lý sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ giai đoạn 2015-2016 tại Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ; Cục Đăng kiểm Việt Nam; Tổng cục Đường bộ; Tổng cục và các Cục quản lý đường bộ 1 2, 3, 4; Ban Quản lý dự án 3,4,5; Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh; Quỹ Bảo trì đường bộ và Sở GTVT Thanh Hóa, Hà Giang và Quảng Ninh. Thời hạn kiểm toán theo quy định của Nhà nước.

Thứ trưởng, Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, cho biết Quỹ bảo trì đường bộ đi vào hoạt động từ năm 2013. Hiện, Bộ GTVT đang tiến hành các thủ tục để đánh giá tổng kết 5 năm hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương: "Việc kiểm toán này là nội dung cần thiết để Quỹ bảo trì đường bộ có đánh giá toàn diện về quá trình hoạt động của quỹ"- ông Trường nhấn mạnh.

Ông Trường cũng đề nghị các đơn vị nằm trong danh sách thực hiện kiểm toán tạo mọi điều kiện về tài liệu và nơi làm việc cho kiểm toán, đồng thời đề nghị thủ trưởng các đơn vị phải vào cuộc để phục vụ việc kiểm toán kịp thời và nhanh nhất.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm