Bầu Đức bán thủy điện, quyết chơi lớn với nông nghiệp

Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 248,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 99,4% vốn điều lệ tại Công ty Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai.
Tính đến cuối tháng 9-2019, đây là công ty con thủy điện cuối cùng của HAGL có giá trị đầu tư gốc là 2.532 tỉ đồng, trong đó gần 1,378 tỉ đồng đã được thực hiện trích lập dự phòng. 
Trước đó ở mảng thủy điện, HAGL đã đầu tư vào ba công ty con là Công ty Thủy điện HAGL, Công ty Điện Hoàng Anh Attapeu và Công ty Điện Nậm Kông 3. Hai công ty điện Attapeu và Nậm Kông 3 đã bán trước đó nhiều năm. Với việc thoái vốn công ty điện cuối cùng thì bầu Đức không còn khoản đầu tư nào ở mảng thủy điện. 
Bầu Đức cũng cho biết đây là bước đi nhằm đẩy mạnh công tác tái cấu trúc tập đoàn, thoái vốn khỏi những lĩnh vực không hiệu quả để tập trung vào mảng nông nghiệp.
Điều này thể hiện quyết tâm lớn và nhất quán của bầu Đức. Thương vụ đầu tư hơn 1,3 triệu USD mới đây để mua chiếc máy bay Thrush 510P chuyên sử dụng trong nông nghiệp đã khẳng định điều đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm