Bị trộm bẻ khóa lấy xe, mất luôn iPhone 11 để trong cốp