Bình Dương: Tách 10 thửa đất trở lên phải lập quy hoạch

Đó là một trong những điểm mới trong dự thảo quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Dự thảo quy định vẫn kế thừa một số nội dung theo quyết định của UBND tỉnh năm trước.

Theo đó, diện tích tối thiểu đất nông nghiệp được phép tách thửa tại các phường là 300 m2, thị trấn là 500 m2 và xã là 1.000 m2; diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa tại các phường là 60 m2, thị trấn là 80 m2 và xã là 100 m2.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định cũng bổ sung một số điểm mới về việc tách thửa. Đối với đất được quy hoạch làm đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu được phép tách thửa không yêu cầu tiếp giáp đường, còn đất được quy hoạch làm đất ở phải tiếp giáp đường do nhà nước quản lý.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng sang đất ở dưới hai lần hạn mức giao đất theo quy định (tại các phường là 160 m2, thị trấn 200 m2 và xã 300 m2) thì không phải lập phương án sử dụng đất và việc tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu.

Trường hợp người sử dụng đất có yêu cầu tách từ 10 thửa trở lên với khu đất có diện tích dưới 2.000 m2, phải lập quy hoạch tổng thể mặt bằng tỉ lệ 1/500, đảm bảo kết nối hạ tầng trong khu vực. UBND cấp huyện phải kiểm tra, xác nhận trước khi cho phép tách thửa. Trường hợp tách thửa đất ở có diện tích từ 2.000 m2 trở lên phải lập dự án theo quy định Luật Nhà ở.

Dự thảo quy định cũng giao cho UBND cấp huyện, thị xã, TP thành lập hội đồng tư vấn xem xét giải quyết đối với các trường hợp tách thửa cá biệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm