Bình Thuận: Hôm nay, bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới

Ngày 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, bước vào ngày làm việc chính thức thứ hai.

Bình Thuận: Hôm nay, bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới ảnh 1
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Đại hội.

Đại hội tiếp tục làm việc với các nội dung chính, gồm: Thảo luận Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; tiếp tục thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII, dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV và dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV…

Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị tỉnh Bình Thuận phải tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo để phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh và khả năng kết nối liên vùng để phát triển toàn diện.

Bình Thuận: Hôm nay, bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới ảnh 2
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại tướng Lương Cường biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Cụ thể, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) bình quân đạt 7,64%, vượt kế hoạch đề ra và cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Công nghiệp tăng trưởng cao, trong đó ngành công nghiệp năng lượng có sự bứt phá mạnh mẽ với nhiều loại hình năng lượng, đưa Bình Thuận trở thành trung tâm năng lượng lớn của cả nước. Ngành du lịch giữ vững được thương hiệu và uy tín, sức hấp dẫn ngày càng tăng và đang dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Tuy nhiên Bình Thuận vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới, như: Kinh tế phát triển chưa vững chắc, tăng trưởng của các ngành chưa đồng đều. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong chế biến sản phẩm nông nghiệp còn yếu. Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chưa nhiều, khả năng cạnh tranh còn yếu; tiêu thụ các sản phẩm lợi thế của tỉnh còn nhiều rủi ro.

Ngành du lịch tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Bình Thuận hiện nay. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa chặt chẽ; Công tác lập quy hoạch một số ngành, lĩnh vực, địa phương còn chậm, thiếu đồng bộ; Công tác cải cách thủ tục hành chính tuy có tiến bộ nhưng chưa nâng cao được mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp…

Bình Thuận: Hôm nay, bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới ảnh 3
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Bình Thuận khóa XIV.

Trong thời gian tới, Đại tướng Lương Cường đề nghị Đảng bộ tỉnh Bình Thuận quan tâm phát triển mạnh hơn kinh tế hải sản, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, đánh bắt xa bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ông cũng đề nghị đại biểu tham gia Đại hội xem xét lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ mới tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đột phá vì lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự cũng đã tập trung tham luận tại hội trường với nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, nhiều đại biểu có tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới; tăng cường thanh, kiểm tra, trước hết tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: Quản lý đất đai, khoáng sản, rừng, môi trường, quản lý tài chính, tài sản công…

Bình Thuận: Hôm nay, bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới ảnh 4
Các đại biểu tại Đại hội lắng nghe nhiều tham luận quan trọng.

Một số tham luận tập trung vào việc khuyến khích, hỗ trợ nông dân ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất cây lương thực, cây ăn quả, nhất là cây thanh long để gia tăng năng suất cũng như sản lượng đề ra...

Cụ thể, tỉnh cần khuyến khích, thu hút các dự án chế biến, tiêu thụ nông sản, nhất là chế biến thanh long thành thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm gắn với chuỗi giá trị sản phẩm....

Ngoài ra, các ý kiến tham luận cũng đã phân tích và bổ sung nhiều nội dung quan trọng đối với từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là các nội dung về ba đột phá chiến lược; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng phát triển bền vững; đảm bảo an sinh xã hội; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo chương trình, chiều nay Đại hội sẽ báo cáo kết quả bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV; lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV ra mắt, họp phiên đầu tiên.