Bộ Công an: Hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát cơ động

Ngày 25-3, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Công an các đơn vị chức năng về đề án “Hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát cơ động đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và Chương trình “Tăng cường năng lực Công an cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025”.

Theo báo cáo, mục tiêu tổng quát của chương trình “Tăng cường năng lực Công an cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025” là nhằm xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh, toàn diện, có sức chiến đấu cao, đủ sức giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra theo phân công, phân cấp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Công an cấp huyện trong tình hình mới.

Cùng với đó, chương trình hướng tới từng bước hiện đại hóa về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, doanh trại và các vật tư, thiết bị, phương tiện nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ..., góp phần tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Về đề án “Hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát cơ động đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, mục tiêu nhằm xây dựng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tổ chức, bộ máy tinh gọn, biên chế hợp lý, trang bị đồng bộ, cơ sở doanh trại phù hợp.

Đồng thời, lực lượng được tập trung xây dựng theo hướng hoạt động chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật, chủ động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong nước và hợp tác quốc tế...

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh vai trò, vị trí của lực lượng Công an cấp huyện và lực lượng Cảnh sát cơ động trong tình hình mới; khẳng định tính cấp thiết của hai đề án và chương trình nêu trên.

Bộ trưởng nêu rõ hàng năm Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện thụ lý, điều tra trên 70.000 vụ, chiếm khoảng 80% các vụ án trong tổng số án thụ lý của Cơ quan Cảnh sát điều tra trên toàn quốc; trong khi mới có 49% cơ sở doanh trại Công an cấp huyện được đầu tư đảm bảo nhu cầu diện tích làm việc, ăn, ở, doanh trại...

Tương tự, lực lượng Cảnh sát cơ động còn gặp rất nhiều khó khăn như doanh trại, thao trường, bãi tập, vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ...

Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý, tiếp tục tập trung nghiên cứu, nhanh chóng hoàn thiện dự thảo hai đề án và chương trình, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm