Inforgraphic: Bộ TN-MT giảm 2/3 thời gian giải quyết thủ tục

Bộ TN&MT rút ngắn 60% thời gian giải quyết thủ tục

Bộ TN&MT cho biết như trên về những lợi ích khi thực hiện quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TN&MT.

Theo Bộ TN&MT, việc thực hiện theo quy trình mới không chỉ giảm đáng kể về thời gian mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí.

Tuy nhiên, đây là quy trình tự nguyện, các tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện.

 Bộ TN&MT rút ngắn 60% thời gian giải quyết thủ tục ảnh 1