Bộ trưởng GTVT: Tập trung ngăn chặn sự cố đường sắt

Theo Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT), trong năm 2017 và ba tháng đầu năm 2018, trên đường sắt vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn, sự cố chạy tàu nghiêm trọng; ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận người tham gia giao thông còn kém, nhiều vi phạm còn diễn ra khá phổ biến.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ GTVT, trong đó có Cục Đường sắt Việt Nam (ĐSVN), Tổng Công ty ĐSVN phải tập trung thực hiện ngay các giải pháp ngăn chặn sự cố, tai nạn giao thông đường sắt. Nhấn mạnh Tổng Công ty ĐSVN là đơn vị trực tiếp có trách nhiệm chính trong công tác vận hành giao thông đường sắt, ông Thể yêu cầu tổng công ty rà soát kỹ nguyên nhân dẫn đến tai nạn, nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố để có biện pháp phòng ngừa. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, giảm thiểu yếu tố chủ quan do con người. Tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể, tham mưu cho bộ ban hành các văn bản, thông tư, quy trình liên quan toàn bộ các hoạt động về an toàn giao thông đường sắt.

Bên cạnh đó, Cục ĐSVN cần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành; tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các lực lượng thanh tra Cục ĐSVN nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi vi phạm trật tự ATGTĐS.