Đào móng nhà, hãi hùng phát hiện 11 bộ xương

Đào móng nhà, hãi hùng phát hiện 11 bộ xương

Khi đào móng để làm nhà, từ ngày 3 - 4/3, tổ thợ đào móng nhà của bà Trần Thị Diệp, ở phố Cát, xã Thành Vân, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã phát hiện 11 bộ xương, nghi là xương người.