Buộc hai hồ thủy điện xả nước cứu hạn

Theo đó, yêu cầu hồ chứa thủy điện Đại Ninh xả nước từ ngày 1 đến 31-5 với lưu lượng trung bình 17 m3/giây và xả ít nhất 12 giờ/ngày. Còn hồ chứa Hàm Thuận - Đa Mi sẽ xả nước từ ngày 1-7 đến ngày 31-8, lưu lượng xả tùy thuộc nhu cầu dùng nước của vùng hạ lưu.

Nguồn nước được hai hồ trên xả ra sẽ tạm thời khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt và đáp ứng một phần nguồn nước tưới phục vụ nông nghiệp tại các huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Đức Linh, Tánh Linh trong mùa khô năm nay.

PHƯƠNG NAM