Các đối tượng được mua thiết bị ghi âm, ghi hình bí mật

Theo đó, các cơ sở kinh doanh được phép kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị bao gồm: Cơ sở thuộc Bộ Công an được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an cấp giấy chứng đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Cơ sở không thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Các cơ sở nêu trên chỉ được bán thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị cho các đối tượng được pháp luật cho phép sử dụng ghi âm, ghi hình bí mật, gồm: Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Cơ quan có trách nhiệm thi hành biện pháp ghi âm, ghi hình bí mật theo điều kiện, thẩm quyền, thủ tục về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt do Bộ luật Tố tụng hình sự quy định.

Ngoài ra, theo Nghị định 66, các cơ sở kinh doanh này chỉ được sử dụng nhân viên từ đủ 18 tuổi trở lên; có đủ năng lực hành vi dân sự; không nghiện ma túy. Không sử dụng nhân viên là người đang bị trong thời gian điều tra, truy tố, xét xử; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; người đang thời gian được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ…

Khi các thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị bị hư hỏng phải tổ chức tiêu hủy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm