Cải cách tư pháp phải đảm bảo quyền lợi công dân

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều vấn đề mới đặt ra cần phải được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Đây là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, đến thăm, làm việc với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Ảnh: TTXVN

Chính vì vậy, Văn phòng Thường trực BCĐ cần bám sát những quan điểm cơ bản đã được đề cập trong Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (về chiến lược CCTP đến năm 2020) để kiến nghị các chủ trương, giải pháp phù hợp trong lĩnh vực CCTP. Cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng của Quốc hội, Chính phủ để thẩm định, kiến nghị Quốc hội thông qua những sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các dự án luật bám sát nghị quyết của Đảng, đảm bảo quyền công dân, quyền con người; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vì dân…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm