Cấm cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Theo đó, tổ chức, cá nhân chỉ được thu thập thông tin cá nhân sau khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân về phạm vi, mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin đó. Chỉ sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập vào mục đích khác mục đích ban đầu sau khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân.

Không được cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân mà mình đã thu thập, tiếp cận, kiểm soát cho bên thứ ba, trừ trường hợp có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Luật cũng nhấn mạnh cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm bảo mật, lưu trữ thông tin cá nhân do mình thu thập. Chủ thể thông tin cá nhân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của mình; lưu trữ; sửa đổi, cập nhật, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình mà tổ chức, cá nhân đó đã thu thập được hoặc yêu cầu ngừng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba. Cơ quan quản lý nhà nước phải thiết lập kênh thông tin trực tuyến để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh liên quan đến bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11-2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11-2023

(PLO)- Giảm tiền thuê đất năm 2023, hướng dẫn vị trí việc làm đối với nhiều lĩnh vực... là những chính sách mới nổi bật sắp sẽ có hiệu lực từ tháng 11 tới đây.

Tiến tới xây dựng app làm thủ tục hành chính online

Tiến tới xây dựng app làm thủ tục hành chính online

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu đánh giá các dịch vụ công trực tuyến để tiến tới cung cấp các ứng dụng (apps) thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tương tác trực tuyến hiệu quả với chính quyền.