Cần cơ chế thu hút doanh nghiệp về nông thôn

Nói thì dễ nhưng thực hiện thì không dễ… nên phải cụ thể là cần cơ chế gì, chính sách gì để thu hút DN về nông thôn - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu như trên tại Hội nghị tổng kết năm năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015.

Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nhất là thu hút DN đầu tư sản xuất kinh doanh vào địa bàn nông thôn; đồng thời rà soát cập nhật tiêu chí phù hợp với thực tế của từng vùng, từng địa phương. Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương khi vận động người dân tham gia đóng góp xây dựng NTM phải trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với khả năng và bàn bạc dân chủ, công khai. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát khẳng định chương trình đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên còn không ít hạn chế. Những hạn chế lớn là chưa đạt được mục tiêu tới năm 2015 có 20% xã đạt tiêu chí NTM; chênh lệch về kết quả thực hiện xây dựng NTM giữa các vùng, miền; không ít địa phương chạy theo thành tích nên có biểu hiện huy động quá sức dân…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm