Cần Thơ: Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, khởi công

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống vừa ký ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của TP năm 2019. Theo đó, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của TP tập trung vào một số lĩnh vực như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước…

Cần Thơ: Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, khởi công ảnh 1

Năm 2019, Cần Thơ sẽ giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo... Ảnh minh họa: NN

Theo đó, TP Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng, có ý nghĩa về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

Cùng đó là giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài…

Trong quản lý, sử dụng tài sản công, TP Cần Thơ yêu cầu thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về khoán xe công. Kiên quyết chấm dứt, thu hồi tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

Cần Thơ cũng sẽ thực hiện có kết quả Đề án tinh giản biên chế của TP, bảo đảm đến năm 2021 đạt chỉ tiêu giảm 10% so với biên chế giao năm 2015; giảm tối thiểu 2% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015. Đồng thời, rà soát, giảm số lượng các ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành của TP và quận, huyện.

Bên cạnh đó là giải thể những tổ chức không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả; kiên quyết không thành lập mới các ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành làm phát sinh bộ phận chuyên trách, tăng biên chế...

Thanh Hóa xin cơ chế đặc thù thêm 10 phó giám đốc sở

Thanh Hóa xin cơ chế đặc thù thêm 10 phó giám đốc sở

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Đỗ Minh Tuấn vừa ký văn bản gửi Bộ Nội vụ đề nghị xem xét, báo cáo Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy xin thêm 10 phó giám đốc sở như Hà Nội và TP.HCM.