Cảnh báo lừa đảo trong xuất khẩu thủy sản

VASEP đặc biệt lưu ý các DN thủy sản trên toàn quốc rà soát, nhận diện và ngăn ngừa nếu đã và đang có các giao dịch xuất khẩu thủy sản với Công ty Echopack Inc, đại diện bởi người có tên Jason Brown (địa chỉ tại 5084 Francois, Cusson Lachine, Quebec, Canada).

Lý do là các lô hàng xuất khẩu đều được sử dụng thanh toán qua ngân hàng General Equity (đại diện cho Công ty Echopack). Tuy nhiên, VASEP và các công ty thành viên nhận định rằng  người mua là Echopack và ngân hàng trên đã câu kết lấy hàng và không thanh toán tiền hàng. Echopack có ý định lừa đảo vì đã lấy hợp đồng có chữ ký khác với hợp đồng đã ký giữa hai bên để mở L/C...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm