Cảnh sát trực trật tự, giao thông đêm được bồi dưỡng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Theo đó, nguồn kinh phí bảo đảm TTATGT gồm: Ngân sách nhà nước bố trí từ nguồn chi các hoạt động kinh tế; ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Giai đoạn 2018-2020, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương 70% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT...

Nội dung chi bảo đảm TTATGT gồm: Chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT; chi hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác bảo đảm TTATGT; chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ trực tiếp phục vụ công tác bảo đảm TTATGT theo quy định của pháp luật…

Theo đó, mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia bảo đảm TTATGT ban đêm (bao gồm cả lực lượng cảnh sát khác tham gia trực tiếp cho nhiệm vụ bảo đảm TTATGT): Tối đa 100.000 đồng/người/ca (đủ bốn giờ trở lên). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2018. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm