Cắt giảm gánh nặng để tạo quy định tốt hơn

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ năm Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN 2020. Hội nghị do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì.

Phiên họp thứ nhất của Hội nghị ASEAN - OECD GRPN lần thứ 6 với chủ đề “Cắt giảm gánh nặng để tạo quy định tốt hơn” là cơ hội để các quốc gia Đông Nam Á tìm hiểu về các quan điểm cắt giảm gánh nặng, hướng tới các quy định tốt hơn cũng như thảo luận để tìm ra các giải pháp cải thiện cơ chế, chính sách, quy định hành chính, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội vừa chống dịch, bảo vệ xã hội.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN, OECD, các nhà ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp.