3 tháng chỉ mới giải ngân 0,99% vốn ODA

3 tháng chỉ mới giải ngân 0,99% vốn ODA

(PLO)- Việc giải ngân chậm vốn ODA ngoài nguyên nhân khách quan thì một số Bộ, ngành, địa phương thiếu quyết tâm, người đứng đầu chưa quyết liệt chỉ đạo...