Chỉnh đốn Đảng để củng cố niềm tin trong dân

Hôm qua, Bộ Chính trị, Ban bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Đây là nhiệm kỳ thứ ba liên tục, công tác này được đặt ở vị trí ưu tiên rất cao. Câu hỏi là tại sao Đảng phải liên tục không chỉ xây dựng mà cả chỉnh đốn?

“Xây dựng” là công việc thường xuyên, liên tục của Đảng nhưng gắn “xây dựng” với “chỉnh đốn” thì thường được tiến hành vào những thời điểm, giai đoạn mà Đảng thấy cần phải chấn chỉnh đội ngũ để bước sang một giai đoạn cách mạng mới, hoặc trong Đảng xuất hiện những vấn đề, thách thức, hay khuynh hướng lệch lạc.

Qua hai nhiệm kỳ, 10 năm liên tục triển khai công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đã mang lại những kết quả tích cực. Cùng với hoạt động rất hiệu quả của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, niềm tin của nhân dân vào Đảng ta, vào chế độ ta đã được củng cố.

Tuy nhiên, quá trình ấy vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, mà thống kê về kỷ luật Đảng giai đoạn 2016-2020 cho thấy một vài cảm nhận.

Trong giai đoạn này, với các vi phạm về suy thoái đạo đức, lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã có 25.104 đảng viên bị xử lý kỷ luật. Con số này tương đương 0,5% tổng số đảng viên. Trong đó, nhóm suy thoái đạo đức, lối sống có 15.101 đảng viên bị kỷ luật, chiếm tỉ lệ cao nhất (60%); nhóm suy thoái về tư tưởng chính trị là 8.281 trường hợp, chiếm 33%; còn lại là có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, với 1.722 đảng viên bị kỷ luật, chiếm 6,9%.

Đối chiếu theo cácquy định của Đảng về xử lý kỷ luật thì vi phạm rất đa dạng, từ đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín, dị đoan, sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong mỹ tục, đến gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, tham ô, tham nhũng hoặc dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

Có cả những vi phạm như không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa. Rồi nói không đi đôi với làm, hứa nhiều, làm ít, nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác. Có người thì hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo lãnh tụ tiền bối…

Bước sang nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng đề ra nhiều chỉ tiêu không chỉ là cụ thể cho năm năm trước mắt, mà còn cho tầm nhìn 2030, 2045. Công cuộc đồ sộ ấy, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn trong Di chúc: “Đảng có vững, có mạnh thì cách mạng mới thành công cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”.

Vậy nên Đảng xác định không chỉ đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn chính mình, mà còn phải xây dựng hệ thống chính trị rộng lớn mà Đảng là hạt nhân lãnh đạo cho thực sự trong sạch, vững mạnh.

Với nhiệm vụ ấy, giờ đây, chỉnh đốn Đảng không còn là một cuộc vận động nữa, mà trở thành công việc thường xuyên trong mối quan hệ xây và chống.

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Ngày 12-4 vừa qua, 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn đã xúc tiến đầu tư toàn diện thành công. Hàng loạt biên bản ghi nhớ đầu tư trên 16,2 tỉ USD đã được ký kết. Ngay lập tức, giá đất từ đất vườn, đất ruộng, đất trồng cây… ở 2 huyện này đã tăng dựng đứng trên 50%. Ảo về giá, loạn về “cò” đang là thực tế ở Củ Chi và Hóc Môn.
TP.HCM phải bứt tốc vì cả nước

TP.HCM phải bứt tốc vì cả nước

(PLO)- TP.HCM là đô thị đặc biệt nên không chỉ được so sánh với các địa phương khác trên cả nước, mà còn được so sánh với các đại đô thị trong mạng lưới khu vực. Bởi vậy, TP.HCM phải bứt tốc vì TP và vì cả nước.
Bắt bà Nguyễn Phương Hằng: Làm gì có ngoại lệ!

Bắt bà Nguyễn Phương Hằng: Làm gì có ngoại lệ!

(PLO)- Pháp luật quy định rõ việc công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình nhưng nghiêm cấm việc lợi dụng nó để xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của những cá nhân, tổ chức khác.
F0, F1 đi làm: Bao giờ hết trắc trở, gập ghềnh?

F0, F1 đi làm: Bao giờ hết trắc trở, gập ghềnh?

(PLO)- Ở nước ta, trung bình một ngày số người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có thể lên tới cả triệu (tính cả F0 và F1 theo quy định) thì việc quy định cứng F0 cách ly 7-10 ngày, F1 cách ly 5-7 ngày như hiện nay đã gây ra nhiều điểm kẹt cho cả xã hội và nền kinh tế.
Bỏ hay giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng?

Bỏ hay giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng?

(PLO)- Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng có tác dụng định hướng hành vi, phù hợp với mục tiêu phát triển xanh, sạch nhưng thực tiễn đòi hỏi có thể vận dụng giảm loại thuế này để tạo lực cho phục hồi và phát triển.