Chính phủ sắp họp bàn về BOT Cai Lậy

Ông Nguyễn Ngọc Đông cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ. Sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì và tiếp tục yêu cầu Bộ GTVT nghiên cứu và gần đây Bộ GTVT đã báo cáo lại cho Chính phủ.

“Theo tôi được biết Chính phủ sẽ đưa nội dung này vào chương trình họp của Chính phủ trong thời gian sớm nhất để nghe Bộ GTVT; ý kiến của bộ, ngành trên cơ sở đề xuất của Bộ GTVT…”.

Chính phủ sắp họp bàn về BOT Cai Lậy

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trả lời những thắc mắc liên quan đến ngành giao thông. Ảnh: VIẾT LONG

Liên quan đến BOT Cai Lậy, tại cuộc họp báo Chính phủ gần đây, ông Nguyễn Ngọc Đông cho biết Bộ GTVT đưa nhiều phương án khác nhau. Mỗi phương án đều có ưu điểm và hạn chế riêng.

"Ví dụ, có phương án chúng tôi đề nghị dừng thu phí thì cần xây dựng phương án xem có nguồn tiền nào để trả cho nhà đầu tư và trả trong bao lâu; phải đàm phán với nhà đầu tư. Nếu chỉ thu phí trên tuyến tránh thì phải theo dõi lưu lượng xe để tính toán lại thời gian. Nếu thu cả hai trạm trên quốc lộ 1 và tuyến tránh thì cũng phải tính khác…" - ông Đông nói.