Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận vẫn chưa thu phí

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận vẫn chưa thu phí

(PLO)-  Qua hơn 90 ngày vận hành phục vụ người dân lưu thông không thu phí, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã phục vụ hơn 2,2 triệu lượt xe (lưu lượng trung bình trong 30 ngày gần đây là 30.512 lượt xe/ngày đêm).