Chủ tịch nước làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Chủ tịch nước đã đề nghị lãnh đạo LĐLS cần hết sức quan tâm phát triển đội ngũ LS, bảo đảm ngày càng có nhiều LS am hiểu pháp luật và tập quán thương mại quốc tế. Tăng cường giám sát các hoạt động hành nghề LS, kịp thời uốn nắn những sai sót của LS trong hoạt động hành nghề, kiên quyết xử lý các LS vi phạm pháp luật và vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp LS…

Chủ tịch nước làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Về một số kiến nghị của LĐLS, Chủ tịch nước đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về trụ sở làm việc cho Liên đoàn và sớm thể chế hóa Kết luận số 102 của Bộ Chính trị để Liên đoàn được hưởng chế độ của tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ một phần kinh phí để LĐLS Việt Nam và các đoàn LS thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước cũng đề nghị sớm có hướng dẫn thực hiện BLTTHS 2015 để tạo điều kiện, bảo đảm quyền hành nghề hợp pháp của LS...