Chủ vườn thú bị trăn khổng lồ lao thẳng vào mặt

(PLO)- Một con trăn khổng lồ đã lao thẳng vào mặt ông chủ vườn thú khi ông đang chăm sóc nó.