Chuẩn bị mua nhà, đất đấu giá qua mạng

Tại Việt Nam, đấu giá tài sản trực tuyến qua mạng là mô hình còn khá mới mẻ. Theo thông lệ các nước, đấu giá trực tuyến là hình thức đấu giá cho phép người tham gia đấu giá các sản phẩm hoặc các dịch vụ thông qua Internet. Theo đó, người có tài sản đấu giá là cá nhân, tổ chức sẽ ký hợp đồng thuê dịch vụ đấu giá trực tuyến với các công ty có hệ thống phần mềm đấu giá trực tuyến.

Toàn bộ trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản như ký hợp đồng dịch vụ đấu giá, niêm yết, thông báo, trưng bày hàng hóa, nộp tiền đặt trước, tiền bảo lãnh, trả giá, ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thanh toán tiền mua tài sản đều được tiến hành qua mạng.

Do có nhiều tiện lợi, các mạng đấu giá trực tuyến ngày càng thu hút được nhiều người tham gia mua và bán đấu giá, có phạm vi hoạt động rộng lớn, thậm chí xuyên quốc gia và đạt doanh thu ngày càng cao.

Hình thức đấu giá truyền thống sẽ tồn tại song song với đấu giá trực tuyến.

Nguyên tắc đấu giá trực tuyến

Nghị định 62/2017 yêu cầu người tham gia đấu giá trực tuyến phải:

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

2. Bảo mật về tài khoản truy cập, thông tin về người tham gia đấu giá và thông tin khác theo quy định của pháp luật.

3. Bảo đảm tính khách quan, minh bạch, an toàn, an ninh mạng.

4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản, người tham gia đấu giá và cá nhân, tổ chức có liên quan.

Trình tự thực hiện cuộc đấu giá trên mạng

Nghị định 62/2017 quy định: Tổ chức đấu giá tài sản đăng tải Quy chế cuộc đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.

Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập; được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá, thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá và thời điểm kết thúc đấu giá, bước giá đã được công bố.

Tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, đấu giá viên được tổ chức đấu giá tài sản, thành viên được hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến (sau đây gọi là bên bán đấu giá) xác định người trúng đấu giá như sau:

Đấu giá trực tuyến mang lại nhiều tiện lợi như nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí.

 a)  Trường hợp việc trả giá được thực hiện bằng phương thức trả giá lên thì người trúng đấu giá là người có mức trả giá cao nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá.

b) Trường hợp việc trả giá được thực hiện bằng phương thức đặt giá xuống thì người trúng đấu giá là người đầu tiên chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc giá đã giảm được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận.

Bên bán đấu giá căn cứ kết quả xác định người trúng đấu giá quy định ở trên công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Kết quả cuộc đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến và được gửi vào địa chỉ điện tử của người tham gia đấu giá ngay sau khi công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến.

Nghị định 62/2017 có hiệu lực từ ngày 1-7 và thay thế Nghị định 17/2010 về bán đấu giá tài sản.

 

Theo các chuyên gia, đấu giá trực tuyến mang lại nhiều tiện lợi như nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, hạn chế việc thông đồng dìm giá, sai lệch kết quả đấu giá. Đấu giá trực tuyến không ràng buộc về mặt địa lý, những người bán hàng và những người đấu giá có thể tham gia đấu giá từ bất kỳ nơi nào có truy cập Internet.

Đấu giá trực tuyến cho phép có nhiều người bán hàng bán nhiều loại tài sản đồng thời và cho phép hàng ngàn người cùng tham gia trả giá một lúc, qua đó giúp giảm chi phí. Đấu giá trực tuyến không ràng buộc thời gian, việc trả giá có thể thực hiện bất kỳ lúc nào.

Các tài sản được trưng bày trong nhiều ngày theo yêu cầu của người bán để người mua có thời gian tìm kiếm, lựa chọn, quyết định và trả giá. Giá trị của tài sản sẽ được nâng lên theo số lượng người tham gia đấu giá. Số lượng người tham gia đấu giá càng đông thì càng tăng cơ hội tài sản bán được giá cao.

Bên cạnh đó, đấu giá trực tuyến tạo thành mạng lưới kinh doanh rộng lớn. Số lượng người tham gia đấu giá đông sẽ khuyến khích có thêm nhiều người bán, ngược lại số lượng người bán tăng sẽ kéo theo số lượng người tham gia đấu giá càng đông. Càng có nhiều hoạt động thì hệ thống càng lớn mạnh và mô hình kinh doanh càng trở nên có giá trị cho những người tham gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm