Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật nói về nâng cao bản lĩnh bộ đội Hải quân

Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật nói về nâng cao bản lĩnh bộ đội Hải quân

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới, Quân chủng Hải quân chú trọng giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị của bộ đội, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ của các đơn vị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật nói về nâng cao bản lĩnh bộ đội Hải quân ảnh 2

Huấn luyện làm chủ trang bị mới, hiện đại ở Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân. (ảnh: Trọng Thiết)

Tình hình Biển Đông hiện đang diễn biến căng thẳng, phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc có sự phát triển với yêu cầu cao. Nhận thức rõ vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ quan trọng này, Đảng ủy Quân chủng Hải quân xác định phải tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị của bộ đội, làm cơ sở xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng SSCĐ cao.

Bản lĩnh chính trị của người cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân được biểu hiện trước hết ở sự vững vàng về mặt chính trị, tư tưởng trong mọi tình huống, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong điều kiện phải hoạt động dài ngày trên biển, môi trường khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên phải đối mặt với các tình huống phức tạp, liên quan đến an toàn tính mạng, hy sinh, gian khổ, thì việc xây dựng cho Bộ đội Hải quân có bản lĩnh chính trị vững vàng càng có ý nghĩa quan trọng, quyết định.

Thực tiễn những năm qua cho thấy, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Hải quân, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ trên các tuyến đảo, nhà giàn, tàu trực luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trong những hoàn cảnh khó khăn, Bộ đội Hải quân luôn nêu cao ý chí chiến đấu, bản lĩnh chính trị kiên cường, quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hy sinh thầm lặng, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phẩm chất đó đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Hải quân anh hùng và đang được phát huy trong điều kiện mới của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn quán triệt và thực hiện đúng đường lối, quan điểm đối ngoại của Đảng; nắm vững phương châm, đối sách xử lý tình huống: kiên quyết, kiềm chế, không khiêu khích, không để xảy ra xung đột...

Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng nhận thức rõ nhiệm vụ, đề cao cảnh giác, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật nói về nâng cao bản lĩnh bộ đội Hải quân ảnh 3
Thực hành lắp ráp vũ khí trên tàu tên lửa của hải quân nhân dân Việt Nam.

Đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân chủng Hải quân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp; tập trung vào ba yếu tố: con người - tổ chức biên chế - vũ khí, trang bị. Trong đó, xác định lấy xây dựng con người là trung tâm, có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Quân chủng. Trong xây dựng con người, chú trọng tất cả các thành phần, lực lượng; trước hết, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; tư duy đổi mới, nhạy bén, sáng tạo; trình độ chuyên môn tốt, trình độ khoa học - công nghệ, ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu; ý thức tổ chức kỷ luật cao, sức khỏe tốt; có tình yêu Tổ quốc, yêu biển, đảo, yêu tàu, khao khát vươn lên làm chủ trang bị tàu thuyền, vũ khí hiện đại; không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để làm được điều đó, nhất là nâng cao bản lĩnh chính trị của bộ đội, Quân chủng tập trung trước hết vào tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho bộ đội về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng. Trong đó, chú trọng giáo dục cho bộ đội thấy rõ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm. Trách nhiệm bảo vệ là của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; trong đó, Bộ đội Hải quân giữ vai trò nòng cốt. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội về quan điểm nhất quán của Đảng ta trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp, những bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Mặt khác, chúng ta cần tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên trì, kiên quyết đấu tranh với các hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông.

Trước tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể dẫn đến xung đột, các đơn vị phải thường xuyên quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ đội về nhiệm vụ của quân đội, Quân chủng và đơn vị; thường xuyên nắm chắc tình hình quốc tế, khu vực và Biển Đông, âm mưu, thủ đoạn hoạt động, những động thái mới của nước ngoài, nhất là trên các vùng biển trọng điểm. Từ đó, xây dựng cho bộ đội có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT); tích cực đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của bộ đội; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở tàu, đảo, nhà giàn. Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp phải tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân chủng, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị và tình hình thực tiễn, chủ động tiến hành toàn diện các hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của bộ đội, xây dựng đơn vị thực sự vững mạnh về chính trị.

Trước mắt, toàn Quân chủng phải đẩy mạnh thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng những hình thức phong phú, đa dạng và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. CTĐ, CTCT cần phải hướng vào bồi đắp, phát huy tinh thần yêu nước, tình yêu biển, đảo, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Kết hợp giáo dục nhiệm vụ với giáo dục truyền thống lịch sử, làm cho tinh thần yêu nước ấy ngày một sâu đậm hơn, kết thành sức mạnh bản lĩnh, tinh thần trong mỗi quân nhân. Cũng cần thấy rằng, bản lĩnh chính trị không đơn thuần là chính trị - tinh thần mà nó được cấu thành bởi nhiều yếu tố. Do đó, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, tạo môi trường thuận lợi để rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu của bộ đội. Đồng thời, Bộ đội Hải quân còn phải rèn luyện bản lĩnh chính trị thông qua việc tích cực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; cấp cứu, điều trị, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển, đảo xa bờ, tạo niềm tin và là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân và các lực lượng hoạt động trên biển.

Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật nói về nâng cao bản lĩnh bộ đội Hải quân ảnh 4
Các tàu tên lửa trực chiến trong lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam

Tổ chức đảng các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, nhất là nội dung khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trên cơ sở những vấn đề rút ra sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải xác định rõ những việc cần làm ngay, khâu yếu, mặt yếu để giải quyết dứt điểm; chú trọng đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Trong quá trình thực hiện phải xác định nội dung sao cho thiết thực, sát với đặc thù hoạt động của Bộ đội Hải quân và cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao; chú trọng “làm theo” Bác ở ý chí, nghị lực, tinh thần khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phương pháp tiến hành phải chặt chẽ, nghiêm túc, xây dựng thành kế hoạch, chỉ tiêu, làm đến đâu chắc đến đó; đề cao tính nêu gương bằng hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Đội ngũ cán bộ chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các đơn vị phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện phẩm chất, năng lực và phương pháp, tác phong. Trong công tác phải chân thành với đồng đội, gần gũi và gắn bó mật thiết với bộ đội; tích cực và kiên trì vận động, giáo dục, thuyết phục cán bộ, chiến sĩ tự giác rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên.

Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật nói về nâng cao bản lĩnh bộ đội Hải quân ảnh 5
Chiến hạm Đinh Tiên Hoàng trong biên chế của Hải quân nhân dân Việt Nam

Ngoài ra, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ, nhất là những quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn; coi trọng xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của bộ đội; qua đó, bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách, bản lĩnh, ý chí chiến đấu của bộ đội. Các tổ chức quần chúng phải thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xây dựng được những mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả, thu hút được đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia; trên cơ sở đó, tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của đoàn viên, hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.

Bản lĩnh chính trị là phần cốt lõi, cơ bản nhất của mỗi người. Xây dựng bản lĩnh chính trị là xây dựng cái gốc để cán bộ, chiến sĩ phát huy mọi khả năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì thế, cùng với sự giáo dục của các tổ chức, mỗi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, chiến sĩ trong Quân chủng phải tự giác rèn luyện về mọi mặt, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn. Trên cơ sở đó để vận dụng xử lý các tình huống cụ thể trong thực tiễn; khi phải đối mặt với các tình huống phức tạp, nguy hiểm trên các vùng biển, đảo, cần bình tĩnh đánh giá chính xác, toàn diện tình hình, nhanh chóng làm chủ tình huống, sáng suốt, quyết đoán trong xử lý.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, Quân chủng Hải quân không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Quân chủng thực sự vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ Hải quân quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Chúng ta phải biết giữ gìn lấy nó” (1). Có ý chí quyết tâm chiến đấu cao để giữ gìn toàn vẹn biển, trời tươi đẹp của Tổ quốc, đó cũng là yêu cầu, mục tiêu rèn luyện bản lĩnh chính trị của người cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân hiện nay.

[1] Lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam, Nxb QĐND, H. 1985, tr. 6.

Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân (Nguồn: Tạp chí QPTD)

Theo Infonet