Có được yêu cầu CSGT cho xem hình ảnh vi phạm?​

Lâu nay việc xử phạt vi phạm giao thông thường có nhiều tranh cãi giữa người vi phạm và CSGT về các hành vi vi phạm. Hành vi tranh cãi nhiều là việc bắn tốc độ các xe vi phạm.
Việc yêu cầu CSGT cung cấp các hình ảnh, kết quả vi phạm là hợp pháp nhưng đa phần người dân không biết rõ quyền này.
Có được yêu cầu CSGT cho xem hình ảnh vi phạm?​ ảnh 1

CSGT Hà Nội hóa trang bắn tốc độ. Ảnh: Tuyến Phan

Việc xem lại hình ảnh vi phạm được quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định về kiểm soát thông qua các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như sau:
Khi đã ghi nhận được hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của người và phương tiện tham gia giao thông qua các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, cán bộ thực hiện hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm soát phải lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định.
Trường hợp người vi phạm yêu cầu được xem hình ảnh, kết quả ghi, thu được về hành vi vi phạm thì phải cho xem ngay nếu đã có hình ảnh, kết quả ghi thu được tại đó.
Trong trường hợp CSGT không thể cung cấp ngay hình ảnh ghi lại lỗi vi phạm thì phải lập biên bản tại thời điểm đó và ghi rõ việc chưa thể cung cấp hình ảnh ghi lại lỗi vi phạm, đồng thời hẹn người vi phạm đến trụ sở hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để được cung cấp hình ảnh lỗi vi phạm.
Khi người được hẹn có mặt tại nơi hẹn thì các cơ quan chức năng có trách nhiệm phải cung cấp hình ảnh rõ ràng ghi lại lỗi vi phạm tại thời điểm bị dừng xe, sau đó mới được ra quyết định xử phạt đối với lỗi vi phạm.
Như vậy, khi vi phạm của người tham gia giao thông được ghi nhận qua các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thì CSGT phải cho người vi phạm xem lại hình ảnh thu được tại đó.
Trường hợp không dừng ngay được phương tiện, người vi phạm, thì trưởng phòng cảnh sát giao thông hoặc trưởng công an cấp huyện trở lên có văn bản thông báo đến người vi phạm hoặc chủ phương tiện, yêu cầu đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết. Khi giải quyết, cho người vi phạm hoặc chủ phương tiện xem hình ảnh chụp hoặc kết quả ghi, thu được về hành vi vi phạm trước khi lập biên bản và quyết định xử phạt theo quy định.