Có thể sử dụng không quá 50% biên chế đã tinh giản

Đó là nội dung nổi bật trong dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đang được Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến đến hết ngày 8-3.

Dự thảo này cũng quy định trường hợp các bộ ngành, địa phương và các cơ quan không thực hiện được tinh giản biên chế thì khi thành lập tổ chức mới hoặc triển khai nhiệm vụ mới được cấp có thẩm quyền giao phải tự cân đối trong tổng biên chế được giao, không được giao bổ sung thêm biên chế.

Về chính sách tinh giản biên chế, dự thảo quy định những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam và đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ có thời gian đóng bảo hiểm đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… được hưởng chế độ hưu trí theo quy định. Những trường hợp này không bị trừ lương do nghỉ hưu trước tuổi. Ngoài ra, họ còn được hưởng một số trợ cấp khác.

Đáng chú ý là dự thảo quy định cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với trước thì được bảo lưu phụ cấp như cũ đến hết thời hạn giữ chức vụ được bổ nhiệm.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm