Công an quận 4 tìm chủ của 120 xe máy

Ngày 27-5, Công an quận 4 cho biết đang tạm giữ 120 xe máy không rõ nguồn gốc về chủ sở hữu. 

Theo cơ quan điều tra CAQ4, các xe có đặc điểm như sau:

STT

Biển số

Số khung

Số máy

Ghi chú

1

Không

RLGH125ED4D452318

VMEM9B452318

L14

2

60Y3-9134

RNDWCHOND91E08318

VDGZS152FMH-T008318

L16

3

Không

BN175AL19966

BN175AEL19657

L17

4

38H8-8363

RLCN5VD104Y027496

5VD127496

L18

5

29U3-6279

41680

2B52-41680

L19

6

51L6-1926

RRRWCH4UM6D443627

RRRWCH4UM6D443627

L21

7

54Z1-4692

RNGKCG2NG81009696

VUMYG150FMG247696

L22

8

52U2-8884

VMETCJ113ME407010

VMEM9B407010

L23

9

54R3-5987

RRRDCH9RR9D371227

RRRFS152FMH371227

L24

10

Không

DH88-XE13676

DH88XE 1197527

L25

11

65F5-5492

Không

1P53FMH10085899

L26

12

66H4-3790

VDEWCHO95DE-006558

VDEJQ152FMH-006558

L27

13

72H8-2168

VYAN5VD13YA022498

5VD122498

L28

14

62F9-3681

HH100-01088261

LC150FMH-01088261

L29

15

54Y6-3546

VHLFM152FMH-V902770

RMNWCHMN7H002770

L30

16

60V3-5038

Không

1P50FMG310723996

L31

17

47N3-9153

Không

1P50FMG310321149

L32

18

69F3-8431

RNBWCH4YP71005033

VLFNB1P50FMH7A105033

L33

19

94H1-7202

FL3XCH3061A608625

1P53FMH10208625

L34

20

86H4-1156

RRKWCH1UM5X005220

VTTJL1P52FMHX005220

L35

21

Không

HH10001418397

LC150FMG0141833977

L36

22

24P3-8507

RLCN122S208Y044018

22S200418

L42

23

60B3-10660

FJ1003508722

1P50FMG310392394

L43

24

Không

Không

JIUL0152FMH000949

L44

25

Không

C100MS1000849

C100MSE1000849

L45

26

52K9-6720

VFNPCH022FM*000145*

ZS152FMH*82100145

L46

27

51M3-5718

VTLSCJ013TL-000023

1P152QM1-302120023

L47

28

Không

RNRKCHAUMA110547

RNRHD152FMH100547

L48

29

Không

RNRKCHAUMB1104389

RNRHD152FMH104389

L49

30

52Z7-2030

RPHWCHSUM5H026494

RPTDS152FMH-00020494

L50

31

59Y1-20179

RLHHC1207BY160160

HC12F-2969168

L51

32

Không

LSDXCGL32Y923953

LC150FMG01923953

L52

33

Không

RMNWCHHMN6H002501

VHLFM152FMHV0502501

L53

34

Không

Không

VDP1852FMH301092

L54

35

Không

RPEWCH1PE9A037321

VDEJQ152FMH037321

L55

36

52HB-1782

VDTDCB073DT001920

VDTGC139FMB001920

L56

37

82K7-6699

RLHJF18077Y301423

JF18E-0001462

L57

38

51T4-3298

AN090G-A31605

AN090-GEAV31605

L58

39

51M5-0139

Không

Không

L59

40

Không

Không

HD1P50FMH00070441

L60

41

Không

RRHWCHDRH8AD15944

VTH152FMH015944

L61

42

Không

RLCM5WP104Y001930

5WP101930

L62

43

51S3-3426

WE100-10665679

1P50FMG-310665251

L65

44

37N1-00454

RLCF5C640CY759147

5C64759149

L66

45

Không

RRTVCHBCX61001133

VTMSA152FMHA001117

L67

46

Không

VPDBCH013P0034191

VP00R152FMH00034391

L68

47

59C1-02573

RMUWCH3MU61300461

VHU1P52FMHA300461

L69

48

Không

VDTDCHD14DT357185

VDTFS152FMH357185

L70

49

Không

RLCM5WP906Y016474

5WP9016474

L71

50

Không

RRKDCG2UM8XC02816

VTT36JL1P50FMG002816

L72

51

59D1-10383

RLCL44S10BY034908

44S1-034912

L73

52

Không

LF3XC60AZY1100675

1P50FMG310607584

L74

53

52Z9-8638

RMMDCHHHU41005182

VHU1P52FMH-A005182

L75

54

51U9-0169

Không

02044049-FMG3

L76

55

52H9-8962

VLKPCG012LK043534

VLKZX152FMG000043534

L77

56

Không

VDNFMA10C4S003971

GU003971

L78

57

Không

CT100F1410918

CT100E1410909

L79

58

54X3-0684

RNBWCH5UM61003474

VUMNBYG150FMH6X103474

L80

59

59L1-22518

Không

5C63529803

L81

60

52Z4-7408

Y-031646

B52-31646

L82

61

78H7-1596

VTADCG074TA-003402

VLF1P50FMG-350046205

L83

62

59G1-36467

Không

Không

L84

63

71B2-65372

NJ10010003933

LC150FMG00600283

L85

64

59P1-76316

RP8H66100AV022682

M661M-19407

L86

65

51X8-1442

NC2429371

NCE-1193131

L87

66

51FB-8439

C50-0070437

C50E-0070546

L90

67

59L1-14291

RLCCE55P10CY082903

55P1082915

L91

68

47H2-1366

Không

HD1P53FMH-99020471

H1

69

52K8-7176

Không

LC150FMG-00462141

H2

70

Không

RMKWCH8UM5K803272

VKV1P52FMH-D-803272

H3

71

Không

RRKWCHLUM5X005805

VTTJL1P52FMH-K005805

H4

72

Không

VHHDCH094UM088033

VHHJL152FMH-00088033

H5

73

Không

VPDBCH023PD001532

VPDHA152FMH-30001532

H6

74

Không

RLCN2B510-5Y004649

2B54-04649

H7

75

52Z6-3757

RMGDCG1MG5A000360

150FMG04001681

H8

76

Không

RNRWCH1UMA1118948

RNRHA152F-MH118948

H9

77

Không

RMKWCH4UM6K429861

VKV1P52FMH-R-429861

H10

78

Không

CT100F1066460

CT100E-1066534

H11

79

Không

VFCPCG0A3YF005927

1P50FMG-3-Y0388196

H12

80

Không

VLKPCH022LK-050964

VLKZS1P50FMH-00050964

H13

81

Không

VMEPCG-0022-1-064154

SD062857

H14

82

Không

WN110-200000334

HD1P53FMH-Y0014129

H15

83

60H3-1157

Không

Không

H16

84

63B5-18582

RLCN5P11BY337356

5P11337359

H18

85

83S3-1678

LBTXCGLF01L018994

LBTXCGLF01L018994

H19

86

51K3-2041

RLGH125D5D019008

RLGH125D5D019008

H20

87

52M5-2104

NF110M0006664

MF110MTE0006664

H21

88

Không

WE110ED01020225

LC150FMG01615825

H22

89

59C1-10835

Y-021943

44S1-021944

H24

90

59C1-88888

ZDCKF10B0BF121019

KF08E1092247KTGE1

H25

91

52Z9-6684

RNDWCH1ND81M05125

VDGZS152FMH-H005125

H26

92

Không

Không

VTRDY150FMG-80118947

H28

93

51V1-5505

RLGH125CD-4D022400

VMEM9B-022400

H29

94

52Z5-0955

RLGH125ED-4D446131

VMEM9B-446131

H30

95

61F6-9228

LH4XCGXY050451

HD1P50FMH00050411

H31

96

51Z8-0894

VBMPCH001YT000860

WYJ152FMH000860

H32

97

54M3-2077

Không

Không

H33

98

Không

UM91-110848

FMH110848

H34

99

29MĐ1-30152

RL6YEDGR1FT731258

JZJ60V30H151031179

H35

100

53R4-5014

Không

Không

H36

101

59P1-04265

RLCNP110……

5P11-02……..

H37

102

59C1-00014

Không

Không

H38

103

66H1-0864

RMEWCHHME8A072860

VME125FMHC072860

H39

104

47B2-06027

Không

Không

H40

105

Không

MLTSRA109JB007464

163FML3FA0017464

H41

106

53X4- 6593

DR110Y-0040029

HD1P53FMHY- 0004899

H42

107

79R2-2731

RLCS163209Y062263

16S2062267

H43

108

54H4-6001

Không

Không

H44

109

52K9-4967

VLFDCG012LF000090

ID50FMG320249438

H45

110

Không

Không

VZS139FMB622416

H47

111

54H1-5283

HC72008Y-582014

HC12E-0171211

H48

112

Không

Không

HD1P53FMHY0103835

H49

113

69F5-2480

Không

VKV1P50FMG30117885

H50

114

72K7-6636

Không

Không

H51

115

69C1-36413

Không

Không

H52

116

62V2-3947

RLGH125ED4D460119

VMEM9B460119

H53

117

54L3-9155

RNRWCH3UM91102334

RNRHC1529155FMH102334

H54

118

71S7-3215

LZSXCHLS-Y801108

LC150FMG-0801411

H55

119

59F1-37627

Không

Không

H56

120

59U1-20692

LWBTDH10171022145

WH150MH07F05727

H57

Để phục vụ quá trình điều tra, xử lý số xe máy nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 thông báo ai là chủ sở hữu của những xe gắn máy có đặc điểm như trên, đề nghị liên hệ Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận 4, số 14 Đoàn Như Hài phường 12, quận 4, TP.HCM (ĐT: 0358259355 gặp anh Danh Minh Hồng) để giải quyết.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không ai liên hệ nhận các xe gắn máy trên, Công an quận 4 sẽ lập thủ tục tịch thu, sung công quỹ nhà nước theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm